Záverečné účty

 

Rok 2021

13. 06. 2022  Záverečný účet obce Čamovce za rok 2021.doc (348160)

26. 05. 2022  Návrh Záverečného účtu obce Čamovce za rok 2021.doc (349184)

26. 05. 2022  Príloha ZÚ - Čarpanie finančného rozpočtu r. 2021.pdf (559934)

 

Rok 2020

29. 06. 2021  Záverečný účet obce Čamovce za rok 2020.pdf (779028)

29. 06. 2021  Stanovisko HK k záverečnému účtu Obce Čamovce rok 2020.pdf (241430)

14. 06. 2021  Záverečný účet obce Čamovce za rok 2020-návrh.doc (312320)

14. 06. 2021  Príloha ZU - Čerpanie finančného rozpočtu 2020.pdf (579722)

 

Rok 2019

29. 06. 2020  Záverečný účet obce Čamovce za rok 2019.doc (305152)

26. 06. 2020  Stanovisko HK k záverečnému účtu Obce Čamovce za rok 2019.docx (59070)

15. 06. 2020  Návrh Záverečného účtu obce Čamovce za rok 2019.doc (305664)

15. 06. 2020  Príloha Záverečného účtu - Čerpanie finančného rozpočtu 2019.pdf (566953)

 

Rok 2018

21. 06. 2019  Záverečný účet obce Čamovce za rok 2018.doc (302592)

06. 06. 2019  Návrh Záverečného účtu obce Čamovce za rok 2018.doc (302592)

06. 06. 2019  Príloha Záverečného účtu - Čerpanie finančného rozpočtu 2018.pdf (527000)

 

 

Rok 2017 

02. 07. 2018 Záverečný účet obce Čamovce za rok 2017.doc (293888)

06. 06. 2018 Návrh Záverečného účtu obce Čamovce za rok 2017.doc (295424)

06. 06. 2018 Príloha Záverečného účtu - Čerpanie finančného rozpočtu 2017.pdf (503059)

 

Rok 2016

24. 06. 2017 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE 2016.doc (279040)

21. 06. 2017 Stanovisko HK k ZÚ za r.2016-do správy ZÚ obce Čamovce.doc (35840)

26. 05. 2017 Návrh Záverečného účtu obce 2016.doc (273 kB)