Samospráva obce                                 

Adresa úradu:                             

Obec Čamovce    
č. 69
986 01  Fiľakovo

Telefón / fax: +421 47 43 89 101

 

Starosta obce: Pavel URBANČOK

 

Zástupca starostu: Július CZENE

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Attila BALÁZS, Mgr.

Tibor BALÁZS, Ing.

Ema CSOMOROVÁ

Andrea ČOMOROVÁ, Mgr.

Július CZENE

Alfréd KAPINAI

Ildikó SZÓKOVÁCSOVÁ

 

Kontrolór obce: Alexander BALÁŽ, Ing.  od 15. 03. 2017, na základe voľby hlavného kontrolóra zo dňa 5. 1. 2017

 

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00