Kontakt                                               

OBEC ČAMOVCE

Obecný úrad Čamovce  69                                                                        

986 01  Fiľakovo

Telefón / fax: 00421 47 438 91 01

Mgr. Adrián Karkusz, starosta obce: 00421 907 115 296

e-mail: camovce@gmail.com