Kontakt                                               

Obecný úrad Čamovce                                                                           

Čamovce 69

986 01  Fiľakovo

Telefón / fax: 00421 47 438 91 01

e-mail: camovce@gmail.com