Vítame Vás na stránkach obce Čamovce

 

Čamovce ležia vo východnej časti Cerovej vrchoviny v doline Čamovského potoka. Obec má 611 obyvateľov a prvýkrát sa spomína v roku 1240 ako Chamatelke. Bola podriadené hradu Hajnáčka, neskôr patrila viacerým zemepánom.

Zaujímavosťou Čamoviec je klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Anjelov strážcov z roku 1846, ktorý bol v roku 1910 prestavaný.

 

 

 Slávnostné stretnutie občanov pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ v Čamovciach

1928 - 2018

Pozvánka Obce Čamovce.docx (408830)