Voľby do orgánov samosprávy 2014

 

Vyhlásenie kandidatúry 

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva   Vyhlásenie kandidatúry -poslanci OZ.pdf (575224)

pre voľby starostu obce                                  Vyhlásenie kandidatúry -starosta obce.pdf (174763)   

 

Výsledok volieb

Výsledok volieb.xlsx (12930)