Rok: 2022

31. 08. 2022   Kúpna zmluva-Zoltán Koóš 2022-23.pdf (117281)

17. 06. 2022   Ukončenie Zmluvy o poskytnutí služieb-INSUCCOR, s.r.o..pdf (79939)

15. 06. 2022   Dodatok k zmluve MŠ-Slovak Telekom.pdf (337417)

15. 06. 2022   Dodatok k zmluve OU-Slovak Telekom.pdf (485152)

12. 05. 2022   Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.pdf (1440850)

12. 05. 2022   Kúpna zmluva Slovak Estate.pdf (1,1 MB)

03. 05. 2022   Zmluva o spolupráci-Obec Tomášovce.pdf (417187)

26. 04. 2022   Dodatok k Zmluve o spolupráci-IA MPSVR SR.pdf (279342)

13. 04. 2022   Zmluva o úvere-Prima banka Slovensko, a.s..pdf (454747)

12. 04. 2022   Zmluva o účte Municipálneho úveru-Prima banka Slovensko, a.s..pdf (176785)

12. 04. 2022   Zmluva o bežnom účte-Prima banka Slovensko, a.s..pdf (111476)

29. 03. 2022   Zmluva o poskytnutí služieb-INSUCCOR, s.r.o..pdf (935339)

28. 03. 2022   Mandátna zmluva-Corvin-Fodor.pdf (530105)

08. 03. 2022   Zmluva o elekt.zasielaní fa.-MADE, s.r.o..pdf (477960)

09. 02. 2022   Zmluva o dielo-BSc Viktória Baláž Csobó.pdf (273655)

Rok: 2021

16. 10. 2021   Zmluva o poskytovaní audit.služieb-K.Karczagová.pdf (692516)

16. 09. 2021   Kúpna zmluva2021-SOLDANUS.pdf (317194)

13. 09. 2021   Kúpna zmluva2021-STARVYS.pdf (96060)

13. 09. 2021   Poistná zmluva-Union poisťovňa.pdf (914248)

30. 08. 2021   Kúpna zmluva2021-Z.Koóš.pdf (142373)

23. 07. 2021   Dodatok č. 2 k LZ-MADE s.r.o..pdf (115305)

09. 06. 2021   Zmluva o poskytovaní ver.služieb-Slovak Telekom4.pdf (331049)

09. 06. 2021   Zmluva o poskytovaní ver.služieb-Slovak Telekom3.pdf (478674)

09. 06. 2021   Zmluva o poskytovaní ver.služieb-Slovak Telekom2.pdf (328393)

09. 06. 2021   Zmluva o poskytovaní ver.služieb-Slovak Telekom.pdf (481912)

22. 03. 2021  Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke.pdf (67700)

18. 03. 2021  Zmluva o dielo-MIMEL,s.r.o.pdf (0)

12. 03. 2021   Dodatok k Zmluve-Slovak Telekom.pdf (0)

03. 01. 2021   Dodatok č.1 k Zmluve-OZ Šťastné labky.pdf (87844)

 

Rok: 2020

11. 12. 2020   Zmluva o poskytnutí dotácie - Občianske združenie  SIEŤ RÁKÓCZIHO .pdf (272117)

27. 11. 2020   Zmluva o výpožičke.pdf (415,1 kB)

13. 11. 2020   Zmluva o odielo-Mimel, s.r.o..pdf (111146)

21. 10. 2020   Zmluva o NFV-MF SR.pdf (527315)

02. 09. 2020  Rámcová kúpma zmluva-Soldanus Group.pdf (359309)

02. 09. 2020  Kúpna zmluva-Z.Koóš.pdf (138789)

02. 09. 2020  Kúpna zmluva-Starvys.pdf (93,4 kB)

12. 08. 2020  Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do KS-Šťastné labky.pdf (198293)

20. 04. 2020  Licenčná zmluva-Ing.Viktor Lajterčuk.pdf (369858)


Rok: 2019

01. 10. 2019  Mandátna zmluva-Ing.Milan Hric.pdf (929423)

12. 09. 2019  Poistná zmluva-Union.pdf (354243)  

02. 09. 2019  Rámcová kúpna zmluva2019-SOLDANUS Group, s.r.o..pdf (926647)

02. 09. 2019  Kúpna zmluva2019-Zoltán Koóš.pdf (388405)

02. 09. 2019  Kúpna zmluva2019-Starvys.pdf (249157)

23. 08. 2019  Dodatok k zmluve o spolupráci-MPSVR SR.pdf (551589)

13. 08. 2019  Mandátna zmluva-Pavol Kalmár.pdf (717710)

01. 08. 2019  Dodatok č. 2 k Mand.zml.-BOVAP.pdf (350803)

01. 08. 2019  Zmluva o dielo 3 - MIMEL s.r.o..pdf (313509)  

29. 06. 2019  Zmluva o poskyt. služ. - Ing. Jozef Nosáľ.pdf (915962)

20. 06. 2019  Kúpna zmluva-Jaroslav Rechtorík.pdf (209224)

14. 06. 2019  Zmluva o poskyt.audít.služieb-Ing. K.Karczagová.pdf (696938)

10. 06. 2019  Zmluva o reklame-Profesionálny register s.r.o..pdf (119149)

05. 06. 2019  Dodatok č.1 k Zmluve o rekonšt. VO-GREP SLOVAKIA.pdf (229475)

17. 05. 2019  Kúpna zmluva-AUTOCENTRUM AAA AUTO.pdf (168616)

17. 05. 2019  Zmluva o rekonštrukcii VO-GREP SLOVAKIA.pdf (1261963)

18. 04. 2019  Zmluva o dielo-ENMAX s.r.o..pdf (462843)

10. 04. 2019  Kúpno-predajná zmluva-Csaba Végh.pdf (204029)

27. 03. 2019  Mandátna zmluva-BABIMPEX.pdf (446556)

25. 03. 2019  Zmluva o dielo 2-MIMEL s.r.o.pdf (116706)

07. 02. 2019  Zmluva o dielo-MIMEL s.r.o..pdf (114767)

24. 01. 2019  Zmluva o poskytovaní služieb-KOMENSKY, s.r.o., Košice.pdf (531854)

03. 01. 2019  Dodatok č. 1 k Mand.zml.-BOVAP.pdf (353613)

Rok: 2018

20. 12. 2018  Zmluva o poskytnutí dotácie-SIEŤ RÁKÓCZIHO.pdf (116443)

12. 11. 2018  Zmluva o poskytnutí dotácie2-MV SR.pdf (872236)

25. 10. 2018  Nájomná zmluva-LaPS Urbariát.pdf (417302)

25. 10. 2018  Nájomná zmluva-Obec Čamovce.pdf (487120)

24. 10. 2018  Dodatok č.2 k ZoD-PROXIMA.pdf (104984)

17. 10. 2018  Mandátna zmluva-Ing.Želmíra Kolimárová2.pdf (436768)

24. 09. 2018  Zmluva o poskytnutí dotácie1-MV SR.pdf (862593)

10. 09. 2018  Zmluva o sprac.osobných údajov-MADE.pdf (471132)

07. 09. 2018  Dodatok k zmluve o poskyt.ver.sl.-Slov.Telekom5.pdf (260868)

07. 09. 2018 Dodatok k zmluve o poskyt.ver.sl.-Slov.Telekom6.pdf (259285)

02. 09. 2018  Kúpna zmluva2018-Starvys.pdf (95788)

31. 08. 2018  Kúpna zmluva2018-Soldanus Group.pdf (316943)

27. 08. 2018  Kúpna zmluva2018-Zoltán Koóš.pdf (136921)

24. 08. 2018  Dodatok č.1 k ZoD-PROXIMA.pdf (102964)

24. 08. 2018  Zmluva o dielo-PROXIMA.pdf (1608276)

06. 08. 2018  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie-BBSK.pdf (924832)

31. 07. 2018  Zmluva o výpožičke-MV SR.pdf (659654)

22. 06. 2018  Mandátna zmluva-Ing.Želmíra Kolimárová.pdf (379068)

03. 04. 2018  Zmluva o dielo-DONA-PROJEKT,s.r.o..pdf (234505)

09. 03. 2018  Mandátna zmluva-Ing.Kolimárová.pdf (383289)

20. 02. 2018  Zmluva o výpožičke-GAMAalumínium, s.r.o.pdf (153192)

29. 01. 2018  Zmluva o prenájme tlač.zar.-Magic Print.pdf (606237)

16. 01. 2018  Mandátna zmluva-Bovap.pdf (183694)

15. 01. 2018  Darovacia zmluva - darovanie pre obec .pdf (972666)

 

Rok: 2017

29. 11. 2017  754440 BioZmluva 12M-3.pdf (630572)

29. 11. 2017  754457 Bio_Zmluva 12M-2.pdf (616886)

29. 11. 2017  754501 BioZmluva 12M-1.pdf (618277)

06. 11. 2017  Zmluva-Ing.Katarína Karczagová.pdf (727175)

04. 10. 2017  Kúpna zmluva-Obec Veľký Blh.pdf (222965)

05. 09. 2017  Mandátna zmluva-OVING.pdf (330534)

22. 08. 2017  Kúpna zmluva2017-Soldanus_Group.pdf (362739)

22. 08. 2017  Kúpna zmluva2017-Zoltán_Koóš.pdf (127152)

22. 08. 2017  Kúpna zmluva2017-Starvys.pdf (97458) 

18. 07. 2017  Zmluva o dielo-HANEZI.pdf (215690)

21. 04. 2017  Kúpna zmluva-Autocentrum.pdf (287281)

07. 03. 2017  Zmluva-Slovgram2017.pdf (350927)

16. 01. 2017  Mandátna zmluva-Kolimárová.pdf (377000)

16. 01. 2017  Zmluva o dielo-BOVAP.pdf (329036)

Rok: 2016

24. 11. 2016  Zmluva o nájme-ŠOP SR.pdf (358696)

07. 11. 2016  Zmluva-Slovgram.pdf (864234)

02. 11. 2016  Dodatok k zmluve o poskyt.ver.sl.-Slov.Telekom4.pdf (1372901)

02. 09. 2016  Kúpna zmluva-Starvys s.r.o..pdf (96429)

02. 09. 2016  Kúpna zmluva-Zoltán Koóš.pdf (121818)

02. 09. 2016  Kúpna zmluva-Jozef Ferencz.pdf (228569)

31. 08. 2016  Rámcová kúpna zmluva-Róbert Juhász.pdf (348018)

15. 08. 2016  Zmluva o združ.elektriny-SSE.pdf (359018)

22. 07. 2016  Dodatok k zmluve o poskyt.ver.sl.-Slov.Telekom1.pdf (294178)

22. 07. 2016  Dodatok k zmluve o poskyt.ver.sl.-Slov.Telekom.pdf (295935)

15. 07. 2016  Dodatok k zmluve o pskyt.verej.služieb-Slovak Telekom.pdf (311884)

27. 05. 2016  Zmluva-ENVI-PAK, s.r.o..pdf (379575)

23. 05. 2016  Zmluva o poskytnutí FD-BBSK.pdf (934417)

29. 01. 2016   Zmluva o spolupráci N20160127007 - Národný projekt Terénna sociálna práca - scan.pdf (3,5 MB)

08. 01. 2016  Zmluva o dielo-O.z. BOVAP.pdf (260,8 kB)

 

Rok: 2015

15. 12. 2015  Zmluva o poskyt. auditu-Ing. Karczagová.pdf (598170)

14. 12. 2015  Zmluva o pripojení k IS DCOM.pdf (1074452)

20. 11. 2015  Zmluva o pripojení zariadenia.pdf (818411) 

22. 10. 2015  Dohoda o blankozmenke - 1. str.jpg (4,2 MB)

                    Dohoda o blankozmenke - 2. str.jpg (707 kB)
22. 10. 2015  Zmluva o úvere-PRIMA banka 1. str.jpg (1,1 MB)
Zmluva o úvere-PRIMA banka 2. str.jpg (1,6 MB)
Zmluva o úvere-PRIMA banka 3. str.jpg (839,9 kB)

08. 09. 2015  Sponzorská zmluva-Zsolt Tódor.pdf (219578)

08. 09. 2015  Kúpna zmluva - Jozef Ferencz.pdf (565740)

07. 09. 2015  Kúpno-predajná zmluva - Pekáreň Halič.pdf (633610)

04. 09. 2015  Kúpna zmluva - Zoltán Koóš.pdf (293167)

14. 08. 2015  Zmluva o spolupráci-Komun.poisť..pdf (513743)

24. 07. 2015  Sponz.zmluva-MEPOS.pdf (240127)

30. 06. 2015  Zmluva o dielo - SIMpakt.pdf (605526)

30. 06. 2015  Zmluva o poskytnutí fin.dotácie - BBSK.pdf (2315747) 

15. 06. 2015  Dodatok k Zmluve - T-Com1.pdf (796680)

11. 05. 2015  Dodatok k Zmluve - Aku-Trans.pdf (1370176)

11. 05. 2015  Zmluva o združ.dodávke elektriny - SSE.pdf (1479163)

10. 03. 2015  Dodatok č. DOD_01-2015_214_2014 ZaSI.pdf (2289152)

15. 01. 2015  Dodatok k Zmluve - T-Com.pdf (1764557)

15. 01. 2015  Zmluva - T-Com.pdf (3367364)

Rok: 2014

Zmluva o dielo 3.pdf (552434) 04. 12. 2014

Zmluva o poskyt. audit.služieb.pdf (1485903)  29. 10. 2014

Zmluva o dielo 2.pdf (999659) 29. 10. 2014

Kúpno-predajná zmluva Pekáreň.pdf (631566) 29. 10. 2014
Kúpna zmluva Koóš.pdf (326121) 29. 10. 2014
Kúpna zmluva Mäso.pdf (627265) 29. 10. 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - text-1.pdf (763247) 02. 10. 2014

Zmluva o poskyt.služieb.pdf (666651) 04. 08. 2014

Zmluva o dielo.pdf (1056577) 22. 07. 2014

Dodatok č.1 k licenčnej zmluve.pdf (513721) 15. 05. 2014

 

Rok: 2013

Dodatok k Zmluve o spolupráci.pdf (544816)

Kúpna zmluva - Juhász Farm.pdf (820689)

Kúpno-predajná zmluva Pekáreň.pdf (677982)

Kúpna zmluva Koóš.pdf (324219)

Kúpna zmluva Mäso.pdf (683182)

Zmluva audit.pdf (1240267)

Zmluva o el. zasielaní fa.pdf (1204950)

Licenčná zmluva.pdf (2084609)

Zmluva o nájme.pdf (2162382)

 

Rok: 2012

Zmluva o dielo na cyklickú údržbu vodného toku v obci Čamovce.doc (740 kB)

 

Zmluva o dielo na revitalizáciu krajiny - §50j.doc (74,5 kB)

 

Zmluva o dielo SVP BB 001.jpg (672,7 kB)
Zmluva o dielo SVP BB 002.jpg (646,7 kB)
Zmluva o dielo SVP BB.jpg (474,8 kB)

 

Zmluva Karczagová RS 001.jpg (511,2 kB)
Zmluva Karczagová RS 002.jpg (401,7 kB)
Zmluva Karczagová RS 003.jpg (871,4 kB)
Zmluva Karczagová RS.jpg (1 MB)
 


Zmluva o dielo - S.A.B.A. 002.st.jpg (393,5 kB)
Zmluva o dielo - S.A.B.A. 003.st.jpg (379,5 kB)
Zmluva o dielo - S.A.B.A. 004.st.jpg (481,2 kB)
Zmluva o dielo - S.A.B.A. 005.st.jpg (543,4 kB)
Zmluva o dielo - S.A.B.A. 006.st.jpg (614,1 kB)
Zmluva o dielo - S.A.B.A. 007.str.jpg (410,1 kB)
Zmluva o dielo - S.A.B.A. 001.str.jpg (373,9 kB)

 

Zmluva o spolupráci - Fond sociálneho rozvoja, 1str.JPG (968,2 kB)
Zmluva o spolupráci - Fond sociálneho rozvoja, 2str.JPG (2,2 MB)

Zmluva o spolupráci - Fond sociálneho rozvoja, 3str.JPG (2,2 MB

Zmluva o spolupráci - Fond sociálneho rozvoja, 4str.JPG (2,2 MB)
Zmluva o spolupráci - Fond sociálneho rozvoja, 5str.JPG (2,2 MB)
Zmluva o spolupráci - Fond sociálneho rozvoja, 6str.JPG (2,3 MB)
Zmluva o spolupráci - Fond sociálneho rozvoja, 7str.JPG (2,4 MB)
Zmluva o spolupráci - Fond sociálneho rozvoja, 8str.JPG (2,8 MB)
Zmluva o spolupráci - Fond sociálneho rozvoja, 9str.JPG (971,5 kB)