Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ

 

16. 06. 2017    Výberové konanie.docx (31803)

26. 05. 2017    Vyhlásenie výberového konania.pdf (109818)